Thursday, December 26, 2013

all the right reason is Him
Yang dimaksud dengan ukhuwwah adalah terikatnya hati dan ruhani dengan ikatan aqidah. Aqidah adalah sekukuh-kukuh ikatan dan semulia- mulianya. 

Al- Akh yang tulus melihat saudara- saudaranya yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, kerana dia, jika tidak bersama mereka, tidak dapat bersama yang lain. Sementara mereka, jika tidak dengan dirinya, dapat bersama orang lain. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan, yang satu mengukuhkan yang lain.

Imam HAB.

0 comments:

Post a Comment